Multi-channel residual dispersion compensation in a 40 Gb/s WDM system utilizing a single all-fiber delay line filter

T. Duthel, S.L. Jansen, P.M. Krummrich, M. Otto, C.G. Schäffer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-channel residual dispersion compensation in a 40 Gb/s WDM system utilizing a single all-fiber delay line filter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen