Multi-agent scheme to handle flexible loads on low voltage distribution grids

N. Blaauwbroek, D. Issicaba, J. Pecas Lopes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceediings of the 18th Power Systems Computation Conference, August 18-22, 2014, Wroclaw, Poland
Plaats van productieWroclaw
Pagina's1-7
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit