Multi-agent memetic computing for adaptive learning experiences

G. Acampora, V. Loia, M. Gaeta, A. Vitiello

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-agent memetic computing for adaptive learning experiences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen