MRP and inventories

J. Wijngaard, J.C. Wortmann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  54 Citaten (Scopus)
  65 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)281-293
  TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit