MRI-based screening for metabolic insufficiency of leg muscle during aerobic exercise in Cystic Fibrosis

J.A.L. Jeneson, M.S. Werkman, N. Blanken, J.W.M. Oorschot, van, K. Ent, van der, H.G. Arets, H.J. Hulzebos, T. Takken

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  67 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'MRI-based screening for metabolic insufficiency of leg muscle during aerobic exercise in Cystic Fibrosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Nursing and Health Professions