M.P. Brodmann, R.Y. Sharp Local Cohomology An Algebraic Introduction with Geo- metric Applications Cambridge University Press, 2013 (2nd ed.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit