Moving charged particles in fluctuating and disordered energy landscapes

W.C. Germs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

228 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Moving charged particles in fluctuating and disordered energy landscapes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie