MOVE-Pro: a low power and high code density TTA architecture

Y. He, D. She, B. Mesman, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MOVE-Pro: a low power and high code density TTA architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering