Motor control training for the shoulder with smart garments

Q Wang, L. De Baets, A. Timmermans, W. Chen, L. Giacolini, T. Matheve, P. Markopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Motor control training for the shoulder with smart garments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen