Motivating blood donors to recruit new donors : experimental evaluation of an evidence-based behavior change intervention

K.P.H. Lemmens, R.A.C. Ruiter, Ch. Abraham, I.J.T. Veldhuizen, H.P. Schaalma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motivating blood donors to recruit new donors : experimental evaluation of an evidence-based behavior change intervention'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen