Motivated numeracy and active reasoning in a Western European sample

Paul Connor, Emily Sullivan, Mark Alfano, Nava Tintarev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Motivated numeracy and active reasoning in a Western European sample'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen