Motion vector estimation and detection of covered/uncovered image parts.

G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6219436
StatusGepubliceerd - 17 apr 2001

Citeer dit