Motion patterns of tethered particles reveal heterogeneities on a molecular scale

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelNanoCity 2014, 27-28 October 2014, Utrecht, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit