Motion of a sphere through a polymer solution

T.H. Fan, J.K.G. Dhont, R. Tuinier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion of a sphere through a polymer solution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie