Motion Method for motion vector determination.

G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

30 Downloads (Pure)

Samenvatting

In a method for determining motion vectors from image data for blocks or objects of an image taken from an image sequence a block B(X) or object of pixels is divided ( 33 ) in two or more groups (Ga, Gb) within the block B(X) or object a motion vector (Da, Db) are assigned to the block (B(X)) and applied to the pixels of the respective groups (Ga, Gb) within the block.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS20080144716
StatusGepubliceerd - 19 jun. 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion Method for motion vector determination.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit