Motion extraction : an approach based on duality and Gauge theory

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion extraction : an approach based on duality and Gauge theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.