Motion estimator for reduced halos in MC up-conversion

G. Haan, de (Uitvinder), M. Mertens (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS7,010,039
StatusGepubliceerd - 7 mrt 2006

Citeer dit