Motion estimator for reduced halos in MC up-conversion.

G. Haan, de (Uitvinder), A. Pelagotti (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS7,058,227
StatusGepubliceerd - 6 jun 2006

Citeer dit