Motion estimation and motion compensated interpolation.

G. Haan, de (Uitvinder), R.J. Schutten (Uitvinder), A. Pelagotti (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6385245
StatusGepubliceerd - 7 mei 2002

Citeer dit