Motion estimation.

G. Haan, de (Uitvinder), C. Ciuhu (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion estimation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen