Motion estimation.

E.B. Bellers (Uitvinder), G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

22 Downloads (Pure)

Samenvatting

In a method of estimating motion vectors from sub-sampled video data (I), first vectors are estimated (ME, PM2) between an image with a first sub-sampling phase and an earlier image sub-sampled with a second sub-sampling phase, second vectors are estimated (ME, PM1) between an image with a second sub-sampling phase and an earlier image sub-sampled with a first sub-sampling phase, and the first and second vectors are combined (CD) to obtain output motion vectors (MV).
Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP951781
StatusGepubliceerd - 23 jul 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion estimation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit