Motion artifact analysis on scanning backlight LCD

Wen Song, Kees Teunissen, Xiaohua Li, Yuning Zhang, Xianchun Wang, Ingrid Heynderickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motion artifact analysis on scanning backlight LCD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science