Motieven, verwachtingen, leerconcepties en leeroriëntaties van reguliere en academische studenten aan lerarenopleidingen basisonderwijs bij aanvang van de studie

S.J. Wal - Maris, van der, J.J.M. Geldens, D. Beijaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  190 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)255-271
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit