Mosaic drawings and cartograms

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
436 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mosaic drawings and cartograms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen