Morphology transformations of DODAB vesicles reminiscent of endocytosis and vesicular traffic

D.H.W. Hubert, M. Jung, P.M. Frederik, P.H.H. Bomans, J. Meuldijk, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphology transformations of DODAB vesicles reminiscent of endocytosis and vesicular traffic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Chemistry

Material Science