Morphology and boundary conditions at the base of the heart

M. Hoeven, van, P.H.M. Bovendeerd

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit