Morphologies of spin-coated films of a library of diblock copoly(2-oxazoline)s and their correlation to the corresponding surface energies

S. Höppener, F.D. Wiesbrock, R. Hoogenboom, H.M.L. Thijs, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphologies of spin-coated films of a library of diblock copoly(2-oxazoline)s and their correlation to the corresponding surface energies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen