Morphological, structural and conformational changes in polymer systems probed by in-situ techniques

J.G.P. Goossens, S. Rastogi, P.J. Lemstra, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphological, structural and conformational changes in polymer systems probed by in-situ techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering

Engineering