Morphological, structural and conformational changes in polymer systems probed by in-situ techniques

J.G.P. Goossens, S. Rastogi, P.J. Lemstra, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-107
TijdschriftPolymeric Materials: Science and Engineering
Volume81
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit