Morphological description of ultra smooth organo-silicon layers synthesized using atmospheric pressure dielectric barrier discharge assisted PECVD

P.A. Premkumar, S.A. Starostin, Hinrik Vries, de, M. Creatore, P.M. Koenraad, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphological description of ultra smooth organo-silicon layers synthesized using atmospheric pressure dielectric barrier discharge assisted PECVD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie