Morphine reduced perceived anger from neutral and implicit emotional expressions

Guro Løseth, Marie Eikemo, P.M. Isager, Jostein Holmgren, Bruno Laeng, Vigdis Vindenes, Trine Hjørnevik, Siri Leknes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphine reduced perceived anger from neutral and implicit emotional expressions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen