More on maximum likelihood equilibria for games with random payoffs and participation

E.J. Balder

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijUtrecht University
Aantal pagina's14
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
Volume1169

Citeer dit