More glass: more challenges!

Jan Belis (Corresponding author), Christian Louter, Jens Henrik Nielsen, Jens Schneider, Mauro Overend

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)121-123
  Aantal pagina's3
  TijdschriftGlass Structures & Engineering
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1 mei 2018

  Citeer dit