More discriminants with the Brezing-Weng method

G. Bisson, T. Satoh

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamCryptology ePrint Archive
Volume2008/137

Citeer dit