More coverings by rook domains

A. Blokhuis, C.W.H. Lam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More coverings by rook domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Computer Science