More coverings by rook domains

A. Blokhuis, C.W.H. Lam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No displayable abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)240-244
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'More coverings by rook domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit