Monitoren van werknemersproductiviteit in kantoren

H.M.J. Thoen, Paul Roelofsen, A.K. Mishra, M.G.L.C. Loomans, P. Hoes, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

227 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoren van werknemersproductiviteit in kantoren'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen