Montgomery curves and the Montgomery ladder

D.J. Bernstein, T. Lange

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelTopics in Computational Number Theory Inspired by Peter L. Montgomery
RedacteurenJoppe W., Bos, Arjen K. Lenstra
Plaats van productieCambridge
UitgeverijCambridge University Press
Hoofdstuk4
Pagina's82-115
ISBN van geprinte versie9781107109353
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit