Monte Carlo simulations of fluid systems with waterlike molecules

W. Bol

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  334 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Panthaleon baron van Eck, van, C.L., Promotor, Externe Persoon
  • Ketelaar, J.A.A., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18 sep 1979
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit