Monte Carlo simulations of a coarse grained model for an athermal all-polystyrene nanocomposite system

G.G. Vogiatzis, E. Voyiatzis, D.N. Theodorou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monte Carlo simulations of a coarse grained model for an athermal all-polystyrene nanocomposite system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen