Monte Carlo simulations of a coarse grained model for an athermal all-polystyrene nanocomposite system

G.G. Vogiatzis, E. Voyiatzis, D.N. Theodorou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monte Carlo simulations of a coarse grained model for an athermal all-polystyrene nanocomposite system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering