Monte Carlo estimation of powers of the distribution-free two-sample tests of Wilcoxon, Van der Waerden and Terry and the comparison of these powers

P. Laan, van der, J. Oosterhoff

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monte Carlo estimation of powers of the distribution-free two-sample tests of Wilcoxon, Van der Waerden and Terry and the comparison of these powers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Zaken en Economie