Monolithically integrated WDM cross-connect switch for nanoseconds wavelength, space, and time switching

N. Calabretta, H.J.S. Dorren, K. Williams

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Samenvatting

We present a novel photonic integrated 4×4 WDM cross-connect switch exploiting SOA technology for nanoseconds wavelength, space, and time switching operation. Experimental results show a cross-talk <; -30dB, lossless and error-free operation with <;1dB penalty.
Originele taal-2Engels
Titel2015 European Conference on Optical Communication (ECOC), 27 September - 1 October 2015, Valencia, Spain
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithically integrated WDM cross-connect switch for nanoseconds wavelength, space, and time switching'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit