Monolithically integrated InP-based DBR lasers with an intra-cavity ring resonator

Stefanos Andreou (Corresponding author), Kevin Williams, Erwin Bente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithically integrated InP-based DBR lasers with an intra-cavity ring resonator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie