Monolithically integrated filtered-feedback multi-wavelength laser with Mach-Zehnder modulators

J. Zhao, K. Dijkstra, M.J. Wale, P. Maat, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A novel multi-wavelength transmitter monolithically integrated on InP is presented. The device consists of four-channel filtered-feedback multi-wavelength laser and four Mach-Zehnder modulators. The design of the circuit and experimental results will be discussed.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 16th European Conference on Integrated Optics and Technical Exhibition (ECIO 2012), April 18-20, 2012, Sitges, Barcelona, Spain
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithically integrated filtered-feedback multi-wavelength laser with Mach-Zehnder modulators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit