Monolithically integrated array of widely tunable laser sources for multispecies gas sensing applications

Sylwester Latkowski, A. Hänsel, N. Bhattacharya, Tjibbe de Vries, Luc Augustin, Kevin Williams, Meint Smit, Erwin Bente

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithically integrated array of widely tunable laser sources for multispecies gas sensing applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie