Monolithical integration of semiconductor optical amplifiers and passive modefilters for low facet reflectivity

R.G. Broeke, J.J.M. Binsma, M. Geemert, van, T. Vries, de, Y.S. Oei, X.J.M. Leijtens, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithical integration of semiconductor optical amplifiers and passive modefilters for low facet reflectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics