Monolithic tunable coupled-cavity WDM transmitter in a generic foundry platform

W. Yao, G. Gilardi, D. D'Agostino, M.K. Smit, M.J. Wale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monolithic tunable coupled-cavity WDM transmitter in a generic foundry platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie