Monolithic integrated dual-wavelength laser for millimeter-wave generation

A. Corradi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

366 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Bente, Erwin A.J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning2 nov 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3950-5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit

Corradi, A. (2015). Monolithic integrated dual-wavelength laser for millimeter-wave generation. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.