Monitoring van werkelijke comfortbeleving?

P.L.W. Kemenade, van, M.G.L.C. Loomans, S. Opschoor, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

156 Downloads (Pure)

Samenvatting

Geregeld wijkt de werkelijke comfortbeleving van gebouwgebruikers af van wat het comfortniveau theoretisch, op basis van het ontwerp, zou moeten zijn. Monitoringtools worden vandaag de dag gebruikt om de prestatie van het gebouwsysteem te meten en optimaliseren. In dit afstudeeronderzoek aan de TU/e, in samenwerking met DWA, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de werkelijke comfortbeleving te monitoren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftTVVL Magazine
Volume43
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit