Monitoring the fetal heart rate and fetal electrocardiogram: abdominal recordings are as good as direct ECG measurements.

R. Vullings, C.H.L. Peters, P. Andriessen, S.G. Oei, P.F.F. Wijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The aim of this project is to develop an algorithm to monitor online the fetal heart rate (fHR) and fetal electrocardiogram (fECG) from maternal abdominal recordings.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)424-424
TijdschriftPediatric Research
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring the fetal heart rate and fetal electrocardiogram: abdominal recordings are as good as direct ECG measurements.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit